Gerçek Mobilya İndeka’dır

Klasik mobilya, geçmişten izler yansıtsa da, geleceğin klasik mobilyaları da yaratılıyor. Tarihçiler, bir kişinin ya da toplumun sosyal statüsünün belirlenmesinde, kullandıkları mobilyanın çok önemli bir rolü olduğu konusunda görüş birliğindeler, mobilya konusundaki uzmanlar da klasik mobilyanın prestij unsuru olduğunu belirtiyorlar. Özellikle, bugünün dünyasında modern mekânlarda çalışan insanların eve döndüklerinde klasik mobilyanın sıcaklığını arzu etmeleri ise, artı bir tercih nedenidir.
İndeka, kalsik mobilyanın sıcaklığını, kalitesini ve prestijini “gerçek mobilyalar” ile sizlere sunar.